Ethische Code

Ethische Code van Voor Goed Geluk gevestigd te (2351 NC) Leiderdorp met KvK-nummer 8097680, bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden in de begeleiding. Als professional houd ik me aan deze code en werk ik volgens deze code.

 • De basisvoorwaarden voor coaching zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid, respect, verantwoordelijkheid en autonomie bevorderend.
 • Voor Goed Geluk handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.
 • Voor Goed Geluk stelt zich dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.
 • Voor Goed Geluk biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau.
 • Voor Goed Geluk zorgt ervoor dat er vertrouwelijke informatie nooit achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.
 • Voor Goed Geluk beschermt altijd de identiteit van haar cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.
 • Voor Goed Geluk houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.
 • Voor Goed Geluk verplicht zich tijdens de sessies voldoende coachingkwaliteiten- en technieken in te brengen om het afgesproken coachingstraject bevredigend te doen plaatsvinden.
 • Voor Goed Geluk doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.
 • Voor Goed Geluk maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.
 • Voor Goed Geluk investeert een belangrijk deel van haar tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.
 • Voor Goed Geluk blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied.
 • Voor Goed Geluk geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.
 • Voor Goed Geluk zal haar overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.
 • Voor Goed Geluk geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.
 • Voor Goed Geluk werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd.
 • Voor Goed Geluk respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.
 • Voor Goed Geluk heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.
 • Voor Goed Geluk is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.